r1SIKA
Osnovna primjena ovog profila je pokrivanje krovova sa malim nagibom (1,5-2,5%) i velikim rasponom između glavnih nosača.
DUPLO FALCANI

Duplo falcani limovi primjenjuju se kod krovova sa veoma malim padom i kod kupolastih krovova, a sam način izrade svrstava ih u jednostavne i veoma sigurne krovove.Sistem duplog falcanja čini spojeve nepropusnim i efikasnim u odvođenju vode. Pored pocinčanih plastificiranih limova debljine do 0,55 mm, koriste se bakarni limovi do 0,8 mm debljine i aluminijski limovi do 1 mm.

Translate »