Trapezno profilisani limovi

4444Trapezno profilisani lim T-40 x 175 izrađen je od kvalitetnog čelika koji je presvučen sintetičkim presvlakama i zaštićen poliester bojom ili plastisolom. Ovaj profilisani lim predstavalja idealan materijal za pokrivanje objekata s tim da su posebno pogodni za pokrivanje hala gdje nalazi svoju najširu primjenu. Ovi trapezno profilisani limovi se koristiti kao krovni, fasadni i stropni elementi.

Jedna od najvažniji karakteristika trapezno profilisanih limova je njegova izdržljivost pri velikim opterećenju. Isporučuju se po željeni dužinama i mogu se dobiti u jedanest boja te imaju jednostavnu i brzu montažu. Trapezno profilisani lim T-40 x 175 se izrađuju u našoj proizvodnji sa dodatnim ojačanjima i kondenznim falcom gdje svaki višak vode u slučaju kondenzacije odvodi u korita ili oluke..

Pored primjene kao jednostruki pokrov koristi se kao sendvić gdje sa kombinacijom dva profilaisana lima “Z” profilima, izolacijim ( stiropor ili mineralana vuna) i paro propusnom folijom dobije ekonomičan, jednostavan i dobro riješen krov – fasada. Trapezno profilisani lim T-40×175 nudimo sa i bez kondenzne folije. Kondenzna folija reguliše vlagu u prostoru . Sa tim sprečavamo kapanje i štetu koja može nastati zbog kondenzacije vode na hladnom limu . Pored dobrih osobina absorpcija vode minmalno 700-900 g/m2 (zavisi od gramature tkanog tekstila) ovaj proizvod ima još sledeće prednosti:

  • Dobru adheziju do lima, koja sa starenjem proizvoda ne smanjuje
  • Absorpciju zvuka
  • Toplotna izolacija
  • Gorljivost skladna sa normom DIN 4102 B1
  • Otpornost na bakterije

Raspon letvanja se određuje u zavisnosti od debljine lima (od 0,5 do 1,00mm) i kreće se od 30 cm do 300 cm. Pored primjene kao jednostruki pokrov, trapezni lim koristi se za izradu sendvič pokrova, gdje se kombinacijom dva lima, “Z” profila (distancera), izolacijom (stiropor ili mineralna vuna) i paropropusnom folijom dobija ekonomičan, jednostavan i dobro riješen krov ili fasada.

Translate »