p3Perforirani čelični limovi upotrebljavaju se u vanjskom i unutrašnjem opremanju objekata. Koristimo ih u izradi fasada, čime postižemo veoma interersantne svjetlosne efekte.
U unutrašnjem opremanju kostiste se kao dijelovi zidnih enterijera, kao polupropusne pregrade ili za dijelove enterija, npr. pultove i sl.
Perforirani limovi mogu biti ravni i valoviti.

Translate »